Jubilea

Dhr. Martin Poort vliet van de KNV district Zuid-Holland reikt de kleine Tilanus legpenning uit aan Wim v.d. Laan voor 40 jaar lidmaatschap.

Riki Zeeman en Susan Govers worden benoemd tot erelid van de vereniging voor het vele werk dat zij voor de vereniging hebben gedaan. Alle leden stemmen hiermee in.

Voor 12,5 jaar lidmaatschap zijn onderscheiden Ada Jansen en Janny Toussaint. Zij krijgen de verenigingsspeld die daarbij hoort.

Riki Zeeman heeft het beeldje de `Helpende Handen` gekregen voor de vele jaren van inzet en betrokkenheid bij de EHBO. Ook wordt zij bedankt voor het maken van het 19e Drukpunt.

Alle jubilarissen krijgen uit handen van de voorzitter een mooie bos bloemen.